Project Details

Description

Projektet skal skaffe erfaringer med engineering i naturfagene i det almene gymnasium (stx), samtidig med at det skal udvikles materialer og forløb om engineering til brug i undervisningen og ifm efteruddannelse af naturfagslærere.
Lærere fra naturfagsgrupper på 3 gymnnasier i Region Midt tager del i projektet, som er bevilliget støtte fra regionen. Udover udviklingssigtet er der et primært forskningsmæssigt sigte på, hvorledes engineering processer kan integreres med den traditionelle fagfaglighed, som traditionelt indrammer naturfagene på stx.

Layman's description

Projektet skal udvikle lærere og elevers egne til at arbejde med engineering i den naturfaglige undervisning.

Key findings

udvikling af engineering didaktik og engineering materialer til undervisningsbrug.
afprøvning af forskningsbaserede modeller for integration af design-processer fra engineering med traditionel fagfaglighed i naturfag.
Short titleEngineering stx
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1930/12/20

Keywords

  • learning, educational science and teaching