Project Details

Description

Engineering i skolen-programmet er det første af sin art, der forener kræfterne hos en bred kreds af relevante aktører i feltet, og som har en lang tidshorisont. Det er vores udgangspunkt og erfaring, at et markant løft i moti-vation, læring og dannelse kræver en samtidig og sammen-hængende indsats på tre områder: didaktik,
kompetenceudvikling og undervisningsmidler.

Key findings

Engineering styrker elevernes samarbejds- og problemløsningskompetence. Arbejdsformen virker motiverende for diverse elevgrupper.
AcronymEiS
StatusActive
Effective start/end date01/01/2001/07/24