Project Details

Description

Det overordnede formål med projektet, er:
• At de studerende får kompetencer inden for entreprenørskab, udvikler evnen til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi.
•At en stigende andel af dimittender fra konsortiets videregående uddannelser etablerer virksomhed og ikke mindst virksomheder baseret på den viden, de har opnået gennem uddannelsen.
•At aktivere uddannelsessektorens rolle i forhold til at stimulere innovation og
entreprenørskab, og herunder styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og de øvrige aktører inden for vækst og regional udvikling.

Dette opnås gennem følgende indsatser:
•Udvikling og implementering af undervisningsforløb
•Etablering og videreudvikling af studentervæksthuse
•Kompetenceudvikling for undervisere inden for entreprenørskabsundervisning
StatusFinished
Effective start/end date27/05/1630/09/20

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Aarhus University (Project partner)
  • Erhvervsakademiet MidtVest (Project partner)
  • Erhvervsakademiet Dania (Project partner)
  • Erhvervsakademi Aarhus (Project partner)
  • AAMS - Aarhus Maskinemesterskole (Project partner)

Funding

  • EU Socialfondsmidler

Keywords

  • contracting
  • education, professions and jobs