Entreprenørskab i VIAs uddannelser

Project Details

Description

Formålet med ”Entreprenørskab i VIAs uddannelser” er:
* At de studerende tilegner sig viden om entrepreneurskab
* At de studerende udvikler evnen til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi
* At udfordre og skabe nytænkning i de professioner VIA uddanner til
* At bidrage til innovation, udvikling og spin-off i eksisterende institutioner og virksomheder
* At en stigende andel af VIAs dimittender etablerer virksomhed
StatusFinished
Effective start/end date01/06/1231/12/13