Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 10 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020

 • Georgsen, Marianne (Principle researcher)
 • Kjærgaard, Thomas (Co-researcher)
 • Horn, Line Helverskov (Co-researcher)
 • Nielsen, Steen (Co-researcher)
 • Geisnæs, Dorthe (Co-researcher)
 • Graf, Stefan Ting (Principle researcher)
 • Ruge, Dorte (Co-researcher)
 • Rasmussen, Hanne Fie (Co-researcher)
 • Pettersson, Morten (Co-researcher)
 • Puck, Morten Rasmus (Co-researcher)
 • Bak, Carsten Kronborg (Co-researcher)
 • Jørnø, Rasmus Leth (Co-researcher)
 • Gundersen, Peter (Co-researcher)
 • Gynther, Karsten (Principle researcher)
 • Buus, Lillian (Principle researcher)
 • Lorentzen, Rasmus Fink (Co-researcher)
 • Lyngsø, Anita (Co-researcher)
 • Larsen, Inger Knude (Co-researcher)
 • Skovbjerg, Annegrete (Principle researcher)
 • Skytte Asmussen, Ida (Co-researcher)
 • Jørgensen, Asbjørn (Co-researcher)
 • Pallesen, Thomas Aagaard (Co-researcher)
 • Jensen, Søren Tapdrup (Co-researcher)
 • Qvortrup, Ane (Principle researcher)
 • Larsen, Søren (Principle researcher)
 • Kjær Andersen, Ina Solveig (Co-researcher)
 • Marinos, Nicolas (Co-researcher)
 • Dyhrberg O'Neill, Lotte (Co-researcher)
 • Troelsen, Rie (Co-researcher)
 • Konnerup, Ulla (Principle researcher)
 • Sverregaard, Jonas Svenstrup (Co-researcher)
 • Dalsgaard, Christian (Principle researcher)

Project Details

Description

Gennem projektet indsamles bred og solid viden om en række centrale spørgsmål, som vil belyse erfaringer fra perioden med online-undervisning, og give et grundlag for institutioners og uddannelsers videre udvikling. Undersøgelsen tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem 10 institutioner, på tværs af institutionstyper (professionshøjskoler og universiteter), og med involvering af en lang række fagområder og uddannelser. De centrale undersøgelsesspørgsmål er disse:
1) Hvilken variation af digitalt understøttede didaktiske praksisser har etableret sig på tværs af institutionstyper og fagområder?
2) Hvordan oplever studerende forskellige praksisser, og hvilken betydning har de for forskellige studerende, bl.a. i forhold til oplevet læringsudbytte, læringsstrategier og mestringsoplevelser?
3) Hvordan oplever undervisere forskellige praksisser, og hvilken betydning har de for forskellige undervisere, for deres forhold til de studerende, samt deres oplevelse af faglig og professionel tilfredshed?
4) Hvordan påvirker de digitalt understøttede praksisser hhv. A. Samarbejdet mellem studerende og B. Samarbejdet mellem undervisere og studerende?
Short titleCOVID 19-erfaringer
StatusFinished
Effective start/end date15/05/2031/01/21

Collaborative partners

 • University College Absalon
 • VIA University College
 • Aalborg University
 • Aarhus University
 • University College South Denmark
 • UCL University College
 • Danish School of Media and Journalism
 • University of Southern Denmark
 • Roskilde University
 • (lead)

Keywords

 • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.