Erfaringsopsamling. Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge i Odense Kommune

Project Details

Description

Formål, ide og afgrænsning.
Formålet med projektet er i et fremadrettet perspektiv at kvalificere det udviklingsdesign, som deltagerne i projektet har været involveret i gennem fokus på, hvilken optagethed deltagerne har haft i kompetenceudviklingsprojektet udtrykt gennem projektdeltagende lærere og pædagogers udfyldte aftaleark om aktionslæring i forlængelse af uddannelsen samt deres evalueringer fra rejseholdsarbejdet.

Det er således målet med opsamlingen bagudrettet at afdække følgende:

1) Hvad har lærere og pædagoger været mest optaget af som led i deres deltagelse i kompetenceudviklingsforløbet i forhold til at udvikle inkluderende læringsmiljøer? (Metode: Aftaleark-baseret undersøgelse …)

2) Hvilke elementer fra det samlede kompetenceudviklingsforløb oplever lærere og pædagoger har haft særlig betydning for udvikling af inkluderende læringsmiljøer? (Metode: Evalueringer fra rejseholdets arbejde)

Layman's description

Projektet skal opsamle viden fra det gennemførte kompetenceudviklingsprojekt, hvor mere end 300 lærere og pædagoger på alle odense skoler . Hvad har deltagerne været optaget af og hvordan udtrykker de sig om denne optagethed i to typer dokumenter: aftaleark om aktioner og evaluering af rejseholdsbesøg.
Short titleErfaringsopsamling læringsmiljøer
StatusFinished
Effective start/end date03/04/1731/12/18

Keywords

  • schools, courses and institutions