Ergoterapeuters og fysioterapeuters brug af undersøgelsesredskaber og test på Diakonissestiftelsens Døgnenhed på Frederiksberg Sundhedscenter. Et udviklingsprojekt om at finde og afprøve redskaber til at dokumentere de svage ældre borgeres funktionsevne - og evt. forandring heri.

Project Details

Description

At finde og implementere dokumentationsredskaber i samarbejde med personalet på Frederiksberg til de svage ældre.
StatusFinished
Effective start/end date26/05/0623/02/18

Collaborative partners

  • (lead)
  • Frederiksberg Sundhedscenter (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.