Et forandringsprojekt til fremme af mental sundhed ved Rehabiliteringscenter for Muskelsvind (RCFM)

Project Details

Description

RCFM rehabiliterer mennesker med muskelsvind og ALS i hele DK. Patienter og pårørendes svære følelser, relateret til nedsat funktionsevne, invaliditet og død kommer ”ind under huden” hos de sundhedsprofessionelle, som er i risiko for følelsesmæssig udbrændthed. Vi ønsker at styrke de ansattes mentale sundhed, herunder evnen til at tage vare på svære følelser og tanker, gennem en indsatspakke med undervisning og værktøjer i self-compassion og bevidst nærvær. Denne træning er dokumenteret at kunne forebygge stress og følelsesmæssig udbrændthed hos sundhedsprofessionelle, og vi forventer den vil understøtte et fællesskab med et sprog og en kultur med fokus på selv-medfølelse blandt medarbejderne og i det daglige arbejder med patienter og pårørende.

StatusActive
Effective start/end date01/06/1831/12/22

Keywords

  • disease, health science and nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.