"Et princip møder praksis" - Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov

 • Quvang, Christian (Co-researcher)
 • Tetler, Susan (Principle researcher)
 • Skibsted, Else Bengaard (Co-researcher)
 • Svendsen, Helle (Co-researcher)
 • Østergaard, Kaj (Co-researcher)
 • Ulvseth, Hilde (Co-researcher)
 • Høgh, Søren Langager (Co-researcher)
 • Arne-Hansen, Susanne (Co-researcher)
 • Christiansen, Charlotte (Co-researcher)
 • Jepsen, Kaj Nedergaard (Co-researcher)
 • Andersen, Michael Wahl (Co-researcher)
 • Østergren-Olsen, Dorte (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  Det er i konsekvens af et misforhold mellem undervisningsdifferentiering som princip og undervisningsdifferentiering som praksis, at dette projekt tager sit udgangspunkt med sit formål om at udvikle og afprøve eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik i 5. klasse, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, og hvor der er en særlig opmærksomhed i forhold til elever, der befinder sig i mere komplicerede læringssituationer, bl.a. begrundet i specifikke læsevanskeligheder, opmærksomheds- og koncentrationsproblemer eller mere generelle problemer med at indfri skolens faglige læringskrav. Projektet har endvidere til formål at sætte fokus på, hvorvidt undervisningsdifferentiering kommer til kort i forhold til elever med særlige behov, og hvilke forhold der i givet fald spiller ind. Endelig handler et tredje formål om at udvikle et inspirationsmateriale til lærere i arbejdet med at skabe rum for inkluderende læreprocesser i al almindelighed.
  Målet for projektet er begrebsligt at afklare forskellige former for undervisningsdifferentiering samt at udvikle didaktiske designs, som kan afprøves, beskrives, analyseres og evalueres som eksempler på god praksis i forhold til undervisningsdifferentiering rettet mod elever i komplicerede læringssituationer.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/1231/01/14

  Keywords

  • professional didactics
  • education