Et værdigt hverdagsliv med meningsfuld aktivitet -Implementering af MOED i hverdagslivet i institutionelle omgivelser

Project Details

Description

Projektets formål er skabe ny viden om og få erfaringer med, hvordan MOED tilgangen tilpasses og fungerer i nye sammenhænge og kontekster.
Projektet skal bidrage til at indsamle viden om, hvilke roller ergoterapeuter indtager som facilitator, samt hvilke overvejelser man som ergoterapeut skal gøre sig i facilitatorrollen i denne sammenhæng.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/2131/12/23