Project Details

Description

Måling af stress er forbundet med udfordringer og belyses ofte ud fra tre forskellige vinkler; den sociale vinkel, den psykologiske vinkel, og den biologiske vinkel, som handler om aktiveringen af de fysiologiske systemer under stress. Stress har betydning for patienters livskvalitet og kan også i selv være en risikofaktor fx for udvikling af hjerte-kar-sygdom. Derfor kan interventioner, som målrettet sigter mod stressreduktion have relevans i rehabiliteringen af flere patientgrupper, fx hjertepatienter. Der mangler dog fortsat evidens på området. Projektet evaluerer specifikke molekylærbiologiske analysemetoders evne til at måle det fysiologiske stress respons.
StatusFinished
Effective start/end date30/08/2031/12/23

Keywords

  • clinical assessment methods, lab technology and radiography
  • disease, health science and nursing