EU-didaktik, medborgerskab og demokratisk dannelse

Project Details

Description

Formålet med dette forsknings- og udviklingsarbejde er at undersøge og udvikle didaktikken i samfundsfag i skolen med fokus på EU som indhold og dimension i undervisningen set i et demokratisk dannelsesperspektiv.
Undersøgelsen har således fokus på at udvikle ny didaktisk viden om EU-undervisning, og at udvikle og gennemføre undervisning med relevant indhold, arbejdsformer og materialer til undervisningen, herunder have fokus på eksemplariske cases i EU i samfundsfag.
EU som indholdsdimension i undervisningen bliver stadig mere central både ud fra en faglig, men også en demokratisk dannelsestænkning, og har dermed en eksemplarisk betydning i forhold til formålet med samfundsfag i skolen. Erfaringer fra tidligere undersøgelser viser, at mange lærere finder dette område særdeles komplekst og krævende at undervise i (Wall 2011; Lossin, m.fl. 2013) og elevernes viden om EU fremstilles som mangelfuld (Søndergaard og Frehr 2007; Jakobsen m.fl. 2011; Bruun, 2010a).
Projektet sigter på at fremme alle elevers muligheder for aktiv deltagelse i undervisningen gennem undersøgelse og udkast til undervisning med undervisnings- og arbejdsformer, indhold og læremidler, som kan appellere også til elever med mindre interesse for samfund og politik.
Der vil blive hentet inspiration fra fagligt-pædagogiske diskussioner i relation til indholdsbestemmelse af politisk medborgerskab og demokratisk dannelse, som pågår i både Danmark og vores nabolande. Desuden er det hensigten at udarbejdekonkrete didaktiske anbefalinger til anvendelse i undervisningen og til refleksion i lærernes arbejde i faggrupper på skolerne.
Arbejdet med undersøgelse og udvikling af didaktikken vil foregå i en professionscirkel som et samarbejde med studerende på to hold i almen didaktik og samfundsfag, interesserede praktiklærere, samt interesserede lærere, der tidligere har været studerende i samfundsfag på læreruddannelsen i Aarhus. Vi vil gennem kvantitative og kvalitative studier undersøge arbejdet med EU i samfundsfagsundervisningen. Herunder vil vi foretage fokusgruppe-interview med særligt interesserede lærere i relation til arbejdet med EU, og gennemføre seminarer, hvor alle aktører i projektet mødes. Vi har erfaring for, at der ligger en didaktisk viden og ekspertise i praksis, som er ”tavs”, men som kan formuleres og udfoldes gennem arbejdet i professionscirklen (Hedegaard & Jakobsen, 2014).
Følgende forskningsspørgsmål vil være afsættet for vores undersøgelse, der omfatter såvel teoretiske studier som en undersøgelse af og udvikling af praksis i skolen:
Hvilke dimensioner ved demokratisk dannelse er centrale at have fokus på i arbejdet med EU i samfundsfag i skolen, og hvilke problemstillinger, indholdsområder og arbejdsformer kan fremme demokratisk dannelse i forhold til EU som indhold og dimension i samfundsfagsundervisningen?
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1430/06/15

Keywords

  • coping
  • action research