EU VIA Samarbejde

  • Bjorholm, Stine (Co-researcher)
  • Roholt, Pernille (Co-researcher)
  • Thomsen, Malte Sandvej (Co-researcher)
  • Dybdal, René (Co-researcher)
  • Maibom, Kirsten (Co-researcher)
  • Seeberg, Jørgen (Co-researcher)
  • Brandt, Nick (Co-researcher)

Project Details

Description

Trods udmeldinger om, at Horizon 2020 med et øget fokus på implementering af forskningsresultater og samarbejde med praksis åbnede nye muligheder for Universities of Applied Sciences, er de danske professionshøjskoler en sjælden aktør i Horizon 2020-projekter. Det vil VIA University College (VIA) gerne lave om på. Projektet klæder VIAs Fundraisernetværk på til at yde en specialiseret support til VIAs forskere, som herved kan navigere i Horizon 2020 programmet, identificere internationale partnere og opbygge internationalt netværk relevant for Horizon 2020-projekter.Gennem et tættere samarbejde med Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles (CDEU) og Enterprise Europe Network i Agro Business Park (EEN) vil både VIAs Fundraisernetværk og VIAs forskere opbygge viden om at identificere de rette calls, engagere internationale samarbejdspartnere samt intensivere arbejdet med at styrke forskning og innovation i VIA.De planlagte aktiviteter vil styrke VIAs deltagelse i Horizon 2020-projekter.
StatusFinished
Effective start/end date19/09/1602/06/17

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Agro Business Park (Project partner)
  • Central Denmark EU Office (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.