Evaluering af kvalitet i dagtilbud

Project Details

Description

Dagtilbudsloven, der herhjemme er det curriculum dagtilbudspædagogikken hviler på, er sammenlignet med andre landes grundlag ikke særlig præcis, når det kommer til, hvad det er, børnene skal lære og dermed, hvordan de pædagogiske processer skal tilrettelægges. Det har medført, at vi har måttet acceptere store lokale forskelle i kvaliteten af dagtilbuddene, at det i virkeligheden er uvist, om de ønskede politisk besluttede mål indfries og uvist, hvad kvaliteten af dagtilbudspædagogikken i virkeligheden er.
I ERS-linjens vurderingsredskaber finder vi de internationale og generelle kvalitetskriterier indlejret. Viden om børns læring og udvikling og data om børnenes udbytte (der er nødvendig for at kunne vurdere reelle effekter af hvad dagtilbuddet kvalitet betyder for deres udbytte) kan ses i en eksisterende database (Kompetencehjulet), men der er brug for, for at kunne vurdere kvaliteten af dagtilbudspædagogikken herhjemme, at forskningsbasere de nationale kriterier, baseret på læreplanerne og operationalisere kvalitetskriterierne, så effekten af dem kan vurderes. På denne baggrund formuleres følgende forskningsspørgsmål:
Hvad er høj kvalitet i dagtilbudspædagogik og hvilken effekt har det for alle børns udbytte?
Formålet er således, på baggrund af eksisterende viden om kvalitet i dagtilbud, at forskningsbasere og validere et værktøj til vurdering af pædagogisk kvalitet i læringsmiljøer i en dansk kontekst (læreplaner) så alle børn og unge får de bedste muligheder for at udvikle og skærpe deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Formålet er videre at understøtte, at de professionelle, der arbejder med børn i dagtilbud og skole, bruger effektive forskningsbaserede værktøjer og metoder, således at praksis informeres af forskningsviden.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1531/12/16

Keywords

  • growing up