Evaluering af midler til bachelorstuderende ved pædagoguddannelsen i 2021

Project Details

Description

Projektet ”Evaluering af midler til bachelorstuderende i 2021” udmøntede i en evaluering af de ekstra puljemidler, som pædagoguddannelserne ved UCL modtog i 2021 som følge af Covid-19. UCL´s pædagoguddannelse prioriterede, at de ekstra midler skulle sikre de studerendes kompetenceudvikling og den enkelte studerendes gennemførelse af uddannelsen. Dette resulterede i en såkaldt ”tre-trins-raket”, hvor min rolle var at evaluere udbyttet af de ekstra tilførte midler ved en større survey-undersøgelse rettet mod bachelorstuderende og praktikvejleder samt et fokusgruppeinterview med tre undervisere fra specialiseringsretningerne med henblik på at udvikle grunduddannelsen og pædagogisk praksis (Undervisnings- og forskningsministeriet, 2021).

Reference: Uddannelses- og Forskningsministeriet (2021). Studerende får Corona-hjælp: 100 millioner kroner til videregående uddannelser.

Key findings

På baggrund analyseresulateterne forpligtede kommunerne sig i dialogen med UCL´s ledelse på pædagoguddannelsen til at tilføre et fornyet fokus på, at dygtiggørelse af pædagogstuderende er et fælles ansvar og at kommunerne skal bidrage til denne udvikling i hele uddannelsesforløbet. UCL vil understøtte processen i praksis ved at facilitere de fremadrettede treparts-vejledninger mellem studerende, praktikvejledere og undervisere. Det fælles fokus ved treparts-vejledningerne er: 1) at styrke og understøtte samarbejdet mellem praksis- og skoledelen på pædagoguddannelsen, 2) en fælles refleksion over pædagogisk praksis, 3) at nuanceres alle parters forståelse af koblingen mellem teori og praksis og 4) at praksis og underviserne får indsigt i den vekseluddannelse, som den studerende navigerer i. Derudover tilbyder praksis faglige oplæg om udvikling af praksis til de bachelorstuderende med henblik på
at skabe en fælles ramme for de studerende udviklingsprojekter, som skal implementeres i praksis. Endeligt indbydes praktikvejlederne til professionsbacheloreksamenerne for at styrke implementeringen af bachelorprojektets anbefalede udviklings- og handletiltag.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/2115/02/22

Collaborative partners

  • Tarup Ungdomsskole, Odense Kommune (lead)

Keywords

  • education, professions and jobs