Evaluering af Pædagogik - Introduktion til pædagogers grundfaglighed

  • Hansen, Nils Falk (Co-researcher)
  • Maxen, Line (Co-researcher)

Project Details

Description

Læremiddelanalyse der kombinerer dokumentstudier og interviews med studerende og undervisere fra fire pædagoguddannelsessteder på tværs af landet. Formålet er at analysere og evaluere og vurdere grundbogens hensigtsmæssighed vedrørende struktur, abstraktionniveau, sprogbrug, udnyttelse af multimodalitet og læsbarhed for Hans Reitzels Forlag.
Short titleLæremiddelanalyse - Pædagogers grundfaglighed
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1901/05/19