Evaluering af Projekt Kompetencetilpasningsforløb

Project Details

Description

Evalueringens resultater skal bidrage til at kvalificere og prioritere indsatser i Projekt Kompetencetilpasningsforløb i den sidste halvdel af projektperioden. Desuden vil evalueringen understøtte anbefalinger og konkrete idéer til opmærksomhedspunkter, og hvordan man kan gøre videregående STEM-uddannelser mere attraktive for unge voksne, som ikke er kommet i gang med en videregående uddannelse.
Short titleEvaluering
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1931/01/20

Keywords

  • education, professions and jobs