Evaluering af Silkeborg Kommunes strategi for socialøkonomi 2015-2020 og forlængelse af strategien

Project Details

Description

Projektet vil evaluere Silkeborg Kommunes socialøkonomiske strategi 2015-2020. Strategien 2015-2020 blev i oktober 2019 forlænget af Silkeborg Byråd og løber nu frem til 2023.
Evalueringen udarbejdes på baggrund af interviews med en række interessenter i form af ledere af socialøkonomiske virksomheder, lokalpolitikere og medarbejdere i forvaltningen samt en gennemgang af de to strategier hhv. 2015-2020 og 2020-2023 strategierne. Det er projektets målsætning at afdække hvordan Silkeborg Kommune arbejder med, definerer, implementerer og evaluerer socialøkonomi. Projektet sigte er derudover at finde, udvikle og anvende evalueringsgreb og metoder, som kan skabe større klarhed omkring de ofte svært definerbare effekter af sociale investeringer, som den socialøkonomiske strategi er udtryk for. Projektet vil rumme summative elementer, men vil primært have en formativ karakter.
Short titleEvaluering af socialøkonomisk strategi
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/22

Collaborative partners

  • Silkeborg Kommune (lead)

Keywords

  • research designs, theory and method
  • social work and social conditions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.