Fælles Prøve - Naturligvis!

  Project Details

  Description

  Kompetenceudviklingsprojekt for ca. 70 naturfagslærere og ledere på i alt 10 skoler i København, Tårnby og Frederiksberg Kommuner. Projektet klæder de deltagende naturfagslærere på til at planlægge og gennemføre undervisning på tværs af naturfagene med særlig fokus på arbejdet med de fire naturfaglige kompetencer. Samtidig har projektet en særlig opmærksomhed på ledelsens rolle i etablering af strukturer, der kan understøtte naturfagslærernes tværfaglige samarbejde.
  Projektet er finansieret af A. P. Møller Fondens folkeskoledonation.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1630/06/19

  Keywords

  • schools, courses and institutions
  • management, organizational development and innovation

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.