Fællesskab med nydanskere - et skridt på vejen til beskæftigelse

Project Details

Description

Projektet ”Fællesskab med nydanskere – et skridt på vejen til beskæftigelse” er et forskningsbaseret udviklingsprojekt, der har til formål at kortlægge og understøtte nydanske familiers sundhed, trivsel og beskæftigelsesmuligheder i Næstved Kommune. Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Professionshøjskolen Absalon, Næstved Kommune, Lærdansk Næstved og frivilligforeningen Sam-X (Dansk Flygtningehjælp) med finansiel støtte fra Den A.P Møllerske Støttefond.
Short titleFællesskab med nydanskere
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1831/08/21

Collaborative partners

  • Center for Arbejdsmarked, Team Integration, Næstved Kommune
  • Lærdansk Næstved
  • Sam-X Næstved
  • University College Absalon (lead)

Keywords

  • health, nutrition and quality of life

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.