Fællesskabende praksisser

Project Details

Description

Udgivelse af antologi på tværs af socialpsykologiske og antropologiske forskningsprojekter, der undersøger socialfaglige og socialpædagogiske praksisser rettet mod at yde hjælp gennem fællesskabelse.
Antologiens sigte og formål er med udgangspunkt i fællesskabende praksisser, det fælles tredje og fællesskaber at vise, hvorledes mennesker udvikler deres muligheder gennem deltagelse i social forandring af deres livsbetingelser. Antologiens relevans ligger dermed i, at bogen emnemæssigt sætter fokus på, hvad fællesskaber betyder for menneskers mulighed for at bevæge og udvikle deres livsmuligheder sammen med andre. Ved at tage udgangspunkt i det samskabende og konstruktive fokuserer antologiens artikler på menneskers muligheder for at få adgang til og indflydelse på skabelsen af samfundsmæssige ressourcer og fællesskaber.
Short titleAntologi
StatusFinished
Effective start/end date02/01/2130/12/22

Collaborative partners

  • The Danish University of Education (lead)