Følgeforskning: Hvorfra din verden går - Åndsfrihed og fællesskab i folkeskolen - undervisningsforløb i grundskolen

Project Details

Description

Følgeforskningen har til formål at skabe viden om, hvordan kurset forstås og anvendes i praksis blandt de deltagende folkeskolelærerne, samt hvordan kurset folkeskolelærerne klæder lærerne på til at facilitere dialogiske samtaler vedrørende religion og livssyn blandt elever i klasserummet. Derudover vil følgeforskningen afdække folkeskolelærernes forståelser, holdninger og tilgange til religion og livssyn før og efter kursusforløbet. Denne viden skal dels informere den løbende udvikling og justering af kursusforløbets design, fokus og indhold. Dels udgøre grundlaget for den endelige konceptualisering af kurset og til videre implementering i andre folkeskoler. Endeligt vil følgeforskningens resultater danne grundlag for evaluering af kursusforløbet.
StatusActive
Effective start/end date01/04/2401/06/26

Collaborative partners

  • Danmission (Project partner) (lead)

Keywords

  • public school