Følgeforskning på Boost - innovativ skole i Helsingør

  Project Details

  Description

  Undersøgelsen er gennemført som følgeforskning i forbindelse med skoleudviklingsprojektet ’BOOST – Innovativ skole i Helsingør’ (herefter benævnt ’BOOST’), i perioden 2015 til 2017.

  Inkluderende læringsmiljøer har stået øverst på den politiske dagsorden længe, og undervisere er optaget af klasseledelse, undervisningsdifferentiering, og at undervisningen skal være meningsfuld for eleverne. Det innovationspædagogiske felt rummer en del litteratur og koncepter vedrørende undervisning, der udvikler innovationskompetence. Der er imidlertid ikke enighed om, hvad der i et inkluderende perspektiv virker og hvorfor i relation til elevernes deltagelse. Følgeforskningen er derfor blevet til ud af en interesse for at undersøge, hvad der opleves meningsfuldt for elevernes faglige og sociale deltagelse i innovative processer.

  Key findings

  Vi undersøger, hvordan underviserteams, i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, arbejder med innovationsdidaktik.
  Gennem tværgående analyser af, hvordan konkrete elevers deltagelse i innovative forløb i skolen tilskrives betydning, peger vi på nogle centrale kategorier, som har betydning for elevernes motivation og deltagelsesmuligheder: Autenticitet, værdiskabelse og processtyring
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/1531/12/19

  Collaborative partners

  • Helsingør Kommune (Project partner) (lead)