FabLab@SCHOOLdk

Project Details

Description

FabLab@SCHOOLdk er et kommunepartnerskab, som arbejder tværkommunalt for at udvikle et uddannelsestilbud til innovativ undervisning for elever i folkeskolen og et netværk, hvor undervisere kan finde forskningsbaseret inspiration til at arbejde med digital fabrikation, designtænkning og 21st Century Skills.

FabLab@SCHOOLdk er skabt på baggrund af et forskningssamarbejde med Ole Sejer Iversen, Center for Computational Thinking and Design, Aarhus Universitet og Paulo Blikstein, FabLearn Network & TLTL Stanford University. FabLab@SCHOOLdk har i dag et samarbejde med FabLab-miljøer i hele verden.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/1531/07/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.