Faglig ledelse gennem ressourcepersoner i folkeskolen

Project Details

Description

Projektet undersøger det tiltagende organisatoriske fænomen faglig ledelse gennem ressourcepersoner i den danske folkeskole. Empirisk kan det iagttages at medarbejdere i stigende grad får en formel ekstrafunktion, hvor de som ressourcepersoner bliver ansvarlige for den faglige ledelse. Tendensen kan også spores teoretisk såvel som politisk. Gennem dokumentlæsning, interviews og observationer på skoler, der repræsenterer forskellige organiseringer med ressourcepersoner, har projektet til formål at forstå og give nye perspektiver på skolers muligheder for og udfordringer med at udfolde og organisere faglig ledelse gennem ressourcepersoner. Feltet undersøges med inspiration fra systemteorien.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/20

Keywords

  • management, organizational development and innovation