Faglig ledelse i dagtilbud - en udforskning ledelsen og organiseringen af dagtilbudsområdet i en hybrid offentlig sektor

  Project Details

  Description

  Projektet 'Faglig ledelse i dagtilbud' (2015-2017) udforsker muligheder og betingelser for faglig ledelse fra et fagprofessionelt, ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv. Det fokuserer på, hvordan 'faglig ledelse' forstås, udføres og organiseres på tværs af dagtilbudsområdet (pædagogisk ledelse, områdeledelse og forvaltning), herunder hvorledes det påvirkes af andre styringsbehov og velfærdspolitikker - og hvilken betydning det får for professionel identitet og praksis.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/12/1531/12/17

  Keywords

  • management

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.