Faglig ledelse - Ledelse af fremtidens dagtilbud og skole

Project Details

Description

Ledelsesudviklingsprojekt for ledere i Assens Kommune, Velfærd, Dagtilbud og Skole, Ungdomsskole & Forvaltning: Vicedirektør, Pædagogiske konsulenter, Leder af PPR og Politikere.
Projektet er igangsat for at skabe strategi og handleplaner for faglig ledelse af dagtilbud- og skoleudvikling med fokus på at implementere folkeskoleformen i Assens Kommune. Der hentes inspiration og kvalificering af strategi- og handleplanerne gennem indsigt i Ontarios overordnede politiske udmøntet i praksis på vidensrejsen. Derudover er formålet også at få sat fokus på hovedudfordringen; et større læringsudbytte for barnet og eleven gennem dagtilbuds- og grundskoleforløbet gennem tænkning og viden om værktøjer til vejledning og intervention.
Projektet indeholder fire faser:
1. Intro-dag forud for vidensrejse, Vidensrejse til Canada, Opsamlings- og Info-ledermøde
2. Faciliterende-ledermøde, Diplommodul i faglig ledelse
3. Lærings- og interventionsforløb, PLF-møder med prøvehandlinger og videndeling i distriktsgrupper og interventionsbesøg på arbejdspladser
4. Implementering og forankring
StatusFinished
Effective start/end date23/03/1529/02/16

Collaborative partners

  • (lead)
  • Assens Kommune (Project partner)

Keywords

  • skill development
  • public school
  • project management