Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne

Project Details

Description

Projektet har til formål at fastholde elever i erhvervsuddannelserne og tiltrække flere unge til uddannelserne ved at øge den faglige stolthed hos eleverne. Det er projektets grundantagelse, at elevernes faglige stolthed vil styrkes i undervisningsforløb, hvor de får mulighed for faglig fordybelse og for at udvikle fagligheden i innovative og entreprenørielle læreprocesser. Intentionen er at skabe undervisning, hvor eleverne er mere aktive og i højere grad bliver udfordret. Læreprocesserne skal understøttes af IT, der øger elevernes muligheder for at samarbejde og kommunikere og samtidig understøtter elevernes muligheder for at innovere, producere og skabe. Samlet set vil dette bidrage til at motivere og fastholde eleverne i erhvervsuddannelserne og på sigt tiltrække flere unge fra grundskolen, når erhvervsuddannelsernes image styrkes.
StatusFinished
Effective start/end date03/06/1928/02/21

Collaborative partners

Keywords

  • vocational training
  • Faglig stolthed

    Egendal, J. & Hersom, H., 2023, Erhvervsdidaktisk opslagsbog. Riis, M. & Brodersen, A. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 97-102 6 p.

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyCommunication