Faglig udvikling via styrkede læringsfællesskaber - Uddannelse af fagdidaktiske ressourcepersoner og udvikling af professionelle læringsfællesskaber

Project Details

Description

Kompetenceudviklingsprojektet i Rødovre Kommune skal uddanne ledere og ressourcepersoner til at facilitere og styrke den faglige kvalitet på skolerne. Skolerne vil udvikle professionelle læringsfællesskaber, med ledere og ressourcepersoner som stærke drivkræfter. Gennem udvikling af bæredygtige rammer for teamsamarbejdet på skolerne, vil der være fokus på, hvordan en kollektive indsats kan styrke faglige miljøer med udforskning og udfordring af faglige logikker og vaner i højsædet.
Ressourcepersonerne bliver i projektet understøttet i selv at udvikle sig som et professionelt læringsfællesskab og efterfølgende brede denne praksisform ud til resten af skolens teams. Dette skal de gøre som eksemplariske facilitatorer, der har elevernes læring og udvikling samt teamets læring og udvikling i fokus – alt sammen for at styrke kvaliteten af undervisningen og øge elevernes læring og trivsel.

Key findings

Når projektet er afsluttet kan vi se:
• Læringsaktiviteter og læringsmiljø der understøtter elevernes læringsfællesskab
• Eleverne kender læringsmakkerpositioner
• Eleverne anvender læringsmakkerpositionerne relevant til at give hinanden fagligt fokuseret feedback

• Bedre faglige læringsresultater for alle elever
• Det vil her og nu kunne ses i data fra den løbende undervisning
• På længere sigt vil det kunne ses i resultater fra afgangsprøverne i 9. klasse og i nationale test

• Lærerne/pædagogerne anvender metoder til at efterspørge elevernes feedback på undervisningen ud fra elevernes eget læringsperspektiv:
• Hvor i undervisningen blev jeg støttet i min læring?
• Hvor i undervisningen oplevede jeg vanskeligheder i læringen?

Hvilke kompetencer sigter vi på at deltagerne i kompetenceudviklingsforløbet opnår:
Lærerne/pædagogerne kan i professionelt samarbejde
• undersøge elevernes faglige læringsresultater med brug af data fra den løbende undervisning (observationsdata, spørgedata, artefakter) og inddrage øvrige relevante data.
• undersøge undervisningspraksis med brug af data fra den løbende undervisning (observationsdata, spørgedata, artefakter).
• fortolke sammenhængen mellem kvaliteten i undervisningen og elevernes læringsresultater
• anvende et fælles didaktisk og fagdidaktisk fagsprog – også om tværfaglige og projektorganiserede undervisningsforløb og på det grundlag identificere behov for udvikling af undervisningen

Deltagerne kan i professionelt samarbejde omsætte de identificerede behov for udvikling af undervisningen til konkrete tiltag, der kan afprøves/eksperimenteres med i praksis.

De konkrete tiltag skal rumme et eller flere af de tre fagdidaktiske udviklingsperspektiver – med henblik på at de udviklingsperspektiver på længere sigt kan være andre. Det vil sige, at der opbygges kompetence til at kunne rette fokus et særligt sted hen set i forhold til udviklingsstrategien for Rødovre Kommunes skoler.

De fagdidaktiske ressourcepersoner har selv opnået de kompetencer og kan indgå i den praksis. Samtidig kan de understøtte en sådan praksis hos deres kollegaer.
• De fagdidaktiske ressourcepersoner anvendes af relevante team til at udvikle undervisningen
• Lærere/pædagoger efterspørger i relevante team feedback fra kollegaer og giver selv feedback

Teamene anvender forskellige metoder der understøtter samarbejde og rummer fælles udvikling af undervisning, eksperimenter, undersøgende tilgange med brug af data og fælles refleksion over undervisningspraksis og elevernes faglige læringsresultater.
StatusFinished
Effective start/end date08/08/1931/10/21

Collaborative partners

 • Rødovre Kommune (lead)

Keywords

 • learning, educational science and teaching
 • community of practice
 • learning
 • evaluation
 • school development
 • counseling
 • teams
 • contracting courses
 • didactics
 • professional identity