Faglige begreber Læring af naturgennem bogproduktion i indskolingen

Project Details

Description

Udgangspunktet for projektet Læring af naturfaglige begreber gennem bogproduktion i indskolin-gen er, at megen naturfagsundervisning, ikke mindst i indskolingen, er overvejende mundtlig og kun i begrænset omfang gør brug af skrivning. I forlængelse heraf har projektet haft til formål at ud-vikle og afprøve innovative forløb, der integrerer en undersøgende tilgang til undervisningen i na-tur/teknologi (NT) med elevernes fremstilling af små digitale fagbøger (med brug af opdagende skrivning) med henblik på at fremme elevernes motivation samt tilegnelse af naturfagligt fagsprog og kompetencer.
Short titleSkriv i naturfag
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2131/01/22

Collaborative partners

  • Nationalt Videncenter for Læsning (lead)