Fagundervisning i udskoling gennem engelsk / Teaching lower-secondary school subjects through English (CLIL)

Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at bidrage til forstærkningen af internationalisering på læreruddannelsen såvel som i folkeskolen. Projektets arbejde omfatter følgende:
• Videreudvikling af et CLIL-samarbejde med UCCs partnere Hogeschool van Amsterdam (HvA), Holland og Pädagogische Hochschule Freiburg, Tyskland
• Erasmusfinansieret udveksling af læreruddannere mellem UCC og HvA
• Afdækning af den nuværende CLIL-praksis i folkeskolens udskoling, med særlig fokus på ministeriets forsøg med internationale udskolingslinjer
• Udarbejdelse af et CLIL-specialiseringsmodul på læreruddannelsen UCC
En beskrivelse af CLIL-modulets nuværende form kan ses i katalog over specialiseringsmoduler:
https://ucc.dk/sites/default/files/specialiseringsmoduler_udbudt_foraar_2017.pdf
StatusActive
Effective start/end date01/09/16 → …