Familiens oplevelse af faser i demenssygdommen

Project Details

Description

Et tværfagligt projekt baseret på kvalitative interviews med nærmeste pårørende til demente.

Formål:
Formålet med dette projekt er at undersøge pårørendes til dementes oplevelse og erfaringer af hverdagslivet i det samlede demensforløb. Der undersøges, hvilke betydningsfulde hændelser de pårørende oplever i demensforløbet. Derudover beskrives, hvilke ressourcer og behov de pårørende til demente har i et demensforløb. Projektets forskningsspørgsmål er: Hvordan opleves hverdagslivet med en nærtstående person der er diagnosticeret med Alzheimers demens, og hvordan klarer de pårørende livet i dagligdagen?
Baggrund:
Baggrunden for projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i praksis. Fredericia Kommune ønsker sig færre akutte forløb omkring institutionalisering af demente borgere. I demensafsnittene har man erfaring med, at tidlig opsporing af demens og deraf tidlig kontakt til kommunen, kan mindske frustration i familien. Studier viser at demens i familien kan medføre både psykiske, fysiske og sociale belastninger for de pårørende igennem et demensforløb. Det viser sig bla., at jo længere tid de pårørende yder alt hvad de kan i rollen som omsorgsgiver, jo mere forringes deres fysiske og mentale sundhed, relation til den demente og deres sociale liv. I projektet arbejdes ud fra en forestilling om, at der kan identificeres faser for den pårørende i dette forløb. Faser identificeres ud fra betydningsfulde hændelser, som antages at have en kronologi. Denne antagelse understøttes i international videnskabelig litteratur, men er ikke afprøvet i en dansk kontekst. Projektet udarbejdes af en sygeplejerske, en ergoterapeut og en fysioterapeut, for netop at betragte problemstillingen nuanceret og tværfagligt.
Metode:
Projektet består af en litteraturgennemgang af nyere studier (fra 2008-2014) omkring pårørendes oplevelser af det at være nærmeste pårørende til en dement, som danner baggrund for en kvalitativ interviewundersøgelse. Der afholdes 10-15 kvalitative forskningsinterview med pårørende til demente, hvor den demente har været på plejehjem i ca. 6 måneder. Interview forventes gennemført juni 2014. Transskribering og analyseproces er planlagt i efteråret 2014. Det forventes, at projektet vil danne baggrund for, at et eventuelt screeningsredskab kan konstrueres tværprofessionelt, som kan lede til fremtidige tværprofessionelle interventioner til pårørende til demente.
StatusFinished
Effective start/end date20/09/1331/12/16

Keywords

  • research methodology