`Familiepædagogen´- som trivsels- og forebyggelses aktør

Project Details

Description

Projektets formål:
I forskningsprojektet er fokus på at undersøge: Hvilke variationer der er i pædagogisk arbejde med familier i hhv. skole-fritid og daginstitution (0-6 år) i dansk kontekst? Hvad gør ledere og pædagoger i deres relationelle praksis til familier, når de har én tæt, forebyggende og/ mere opsøgende kontakt til dem end ellers? Dette omfatter hvilke former for tillid, relationer og muligheder ledere og pædagoger opbygger, når de som led i trivselsarbejde har en forebyggende og/ opsøgende indsats med familier, og de dilemmaer det kan indebære.

Projektets metodiske design og deltagere:
Projektet består af et policy studie, participatoriske workshops og etnografiske feltbesøg. I projektet deltager ledere og pædagoger fra udvalgte fritidshjem, SFO´er, skole og daginstitutioner fra tre forskellige kommuner, og andre professionelle, som ledere og pædagoger har samarbejdsflader med. I workshops undersøger forskere og deltagere sammen, hvad der kendetegner pædagogiske praksisformer med familier, når kontakten er mere udvidet end ellers. Deltagerne indgår i at skabe praksisnær viden, udforske muligheder og dilemmaer.

I projektet deltager også lektorer, adjunkter og studerende, når projektets viden bliver bragt i spil i pædagoguddannelsen, efter- og videreuddannelse og studerendes bachelorprojekt. Her bliver studerende en del af forskningsprocesser, mens de processer pågår, og de er medskabende af praksisnær viden.

Layman's description

Bevillingsgiver: BUPL´s forskningspulje.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2201/01/24

Keywords

  • children and youth