Familier i forandring - Brøndby Kommune

 • Ertmann, Bo Vallø (Principle researcher)
 • Dybdal, Jesper (Co-researcher)
 • Hansen, Lisbeth (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  ”Familier i forandring”
  Evaluering og følgeforskning af et tværfagligt udviklingsprojekt i Brøndby Kommune.
  Brøndby Kommune har – sammen med ni andre kommuner – fået puljemidler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til at gennemføre et 3årigt projekt, hvor det via en mere helhedsorienteret kommunal indsats over for udsatte børnefamilier forsøges at forbedre både børn og forældres trivsel, at sikre børnene en mere stabil gang i daginstitutioner/skole m.v., at flere børn og unge i højere grad deltager i fritidstilbud og får fritidsjob, samt at bringe de deltagende forældre nærmere til et mål om en højere grad af beskæftigelse/uddannelse.
  Arbejdsmarkedsstyrelsen har indgået aftale med Deloitte om en samlet effektevaluering af alle de bevilgede projekter, målt på en lang række parametre – primært af kvantitativ karakter.
  Brøndby Kommune har i sit projekt valgt at supplere denne evaluering med en følgeforskning/virkningsevaluering med mere kvalitative elementer. Denne opgave varetages af Teori og Metodecentret og har to fokuspunkter:
  1. At følge og understøtte udviklingen af det tværfaglige samarbejde mellem de involverede kommunale enheder og medarbejdere
  2. At undersøge om det via projektet lykkes at få de deltagende familier til at tage medejerskab og indgå aktivt i en samlet, helhedsorienteret familieplan med selvforsørgelse som overordnet målsætning
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/1431/12/16

  Keywords

  • evaluation
  • parents