Farmakologi og lægemiddelregning - når matematikken spænder ben for udvikling af sygeplejestuderendes kompetence i medicinhåndtering

Project Details

Description

Udviklingsprojektet: Farmakologi og lægemiddelregning, skal forsøge at give mulighed for, at sygeplejestuderende oplever bedre sammenhæng mellem de faglige kompetencer, de har med sig fra deres matematikundervisning, og de faglige kompetencer de skal udvikle i forhold til farmakologi og medicinhåndtering.
Projektet vil danne baggrund for et didaktisk forløb med afsæt i refleksiv praksislæring, som forventes at klæde de studerende på til at nå målene for undervisningen indenfor farmakologi og lægemiddelregning i højere udstrækning, end det er tilfældet i den nuværende form.
Short titleFarmakologi og lægemiddelregning
StatusFinished
Effective start/end date23/08/1831/12/19