Fastholdelse af internationale studerende både under og efter studiet

Project Details

Description

På UCL går der ca. 800 internationale studerende. Her er tale om både fuld-tidsstuderende og ERASMUS-studerende.
Desværre forlader en stor del af disse internationale studerende Danmark efter endt studie. For mange er det svært at komme hertil, og få en hverdag til at fungere. Covid-19 har ikke gjort det lettere. Danmark er et svært land, at ankomme til.
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Dansk Erhverv og Dansk industri har fokus på fastholdelse af de internationale studerende på det danske ar-bejdsmarked efter endt studie.
Formålet med projektet er således at styrke den enkelte internationale studerende, både privat, socialt og akademisk, samt skabe et internationale stu-diemiljø på UCL, således at de internationale studerende bliver integrerede bedst muligt både på studiet, i Odense og Danmark, og herved har bedre mu-lighed for tilknytning til det danske arbejdsmarked. Tanken er at blive styrket inad til, for at være stærk udad til.
Samtidig vil de danske (alle) studerende på UCL opleve et voksende og blom-strende internationalt miljø, som de også kan være en del af.
Projektets formål er at styrke de internationale studerendes tilknytning til Dan-mark på 5 barometre: akademisk-, social-, personlig og følelsesmæssig tilpas-ning (især under coronaen har der været udfordringer med isoleringen). Det 5 ben er at lære (introduktion til) det danske sprog fra begyndelsen af opholdet i Danmark.
Den sproglige del er vægtet højt, da sproget er en direkte vej ind på arbejds-markedet, både under og efter studiet.

Key findings

Fastholdelse af internationale studerende
Før studiestart
Under studiet
Efter studiet
Fokus på: Det sociale, private, mentale og akademiske
Short titleFastholdelse af internationale studerende
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1931/12/20

Keywords

  • education, professions and jobs