Feedback og digital portfolie på modul 9 Bioanalytikeruddannelsen

  Project Details

  Description

  Eksperiment under "Intense studier" på Metropol. Formålet med eksperimentet er at få aktiveret flere studerende i arbejdet med feedback på den digitale portfolio, da det vil give dem bedre mulighed for at vurdere deres faglige niveau og større sikkerhed i, hvad der forventes af dem til eksamen. Eksperimentet er bygger på erfaringerne fra eksperimentet Styrkelse af de studerendes studiekompetence og forståelse for eget fagligt niveau på modul 9 på Bioanalytikeruddannelsen. Eksperimentet bruger resultaterne fra evalueringen af dette eksperiment som baseline.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/12/1530/04/16

  Keywords

  • learning, educational science and teaching

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.