FGU elever fra digitale aktører til digitalt myndige aktører

Project Details

Description

Som led i den nationale strategi om cyber- og informationssikkerhed (Finansministeriet 2018), har Københavns Professionshøjskole, i samarbejde med Styrelsen for IT og Læring, kortlagt kompetencebehov i uddannelsessektoren. Rapporten kan findes ved at klikke på Behov for viden om cyber og informationssikkerhed baggrundsrapport.

I 2020 har Nationalt Center for Erhvervspædagogik (KP) med en bevilling fra Center for Cybersikkerhed gennemført et aktionslæringsforløb for undervisere på FGU institutionerne i Digital Dømmekraft og Cybersikkerhed.

Baggrundsmaterialet for aktionslæringsforløbet tager udgangspunkt i allerede udviklede undervisningsmaterialer til lærerne i form af redskaber, små videoer og undervisningsvejledninger, der ligger på Danmarks Læringsplatform www.emu.dk. Det kan du tilgå ved at klikke på Cybersikkerhed og Digital Dømmekraft.

Setuppet for aktionslæringsforløbet har været to workshops og en aktionslæringsperiode. Hér har lærerne arbejdet med at udvikle og afprøve undervisning i fag som matematik, PASE, Identitet og medborgerskab, teknologiforståelse samt værkstedsfag.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/2031/12/20

Keywords

  • information and communication technologies and e-learning
  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.