Fibonacci projektet

Project Details

Description

VIA er blevet inviteret til at deltage i Fibonacci-projektet som associeret partner (TC2 = Twin Center 2). Fibonacci-projektet’s formål er at sprede viden om ”inquiry based science and mathematic” til skoler over hele Europa. IBSME står for ”Inquiry Based Science and mathematics Education”. Kort fortalt er det en pædagogisk metode der kan karakteriseres ved en spørgende og hypotesedannende tilgang til udforskning af naturfaglige problemstillinger. Viden i Fibonacci-projektet bygger på et tidligere EU-projekt ”Pollen”. Hovedentreprenør er ”La Main a La Pate”, det franske IBSE-netværk. Som associeret partner får vi over 3 år ressourcer og støtte til egen kompetenceudvikling. Til gengæld forpligtiger vi os til at iværksætte skoleudviklingsprojekter, hvor IBSME skal implementeres i mindst 10 skoleklasser over 3 år. VIA samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og Aalborg Universitet om at deles om denne kompetenceudvikling, men det er os der påtager sig den legale rolle som associeret partner i Fibonacci. Sammen med Naturvidenskabernes Hus og Aalborg Universitet har vi formuleret et skoleudviklingsprojekt er ved at blive realiseret.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1031/12/12

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Royal Swedish Academy of Sciences (Project partner)
  • Universty of Tartu (Project partner)
  • Naturvidenskabernes Hus (Project partner)
  • Aalborg University (Project partner)
  • Naturvetenskap och Teknik för alla (Project partner)

Keywords

  • teacher education
  • natural science

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.