FilmNet - Filmpædagogisk læringsnetværk i Danmark

Project Details

Description

FIlmpædagogisk læringsnetværk i Danmark er et fællesskab og en mulighed for kompetenceudvikling for lærere/undervisere, pædagoger, lærerstuderende, læringskonsulenter og filmprofessionelle hvor vi mødes og udveksler erfaringer omkring det at opleve, forstå og skabe film og digitale produktioner som del af de forskellige fagligheder i skoler.
Short titleFilmpædagogisk læringsnetværk i Danmark
StatusActive
Effective start/end date18/12/17 → …

Collaborative partners

  • Danish Film Institute (Project partner)
  • Viborg Kommune (Project partner)
  • Center for Animation og Visualisering (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.