Filosofi med børn i et inklusionsperspektiv

Project Details

Description

Dette forskningsprojekt tager sit afsæt i den internationale forskning, der peger på, at der ikke alene er et kognitivt læringsudbytte ved at filosofere med børn, men også et non-kognitivt udbytte (Siddiqui et. al 2017 ). I disse studier peges der også på, at særligt de udfordrede elever kan have gavn af filosofi og der åbnes for, at filosofi kan have et inklusionspotentiale i klasserummet, der kan være med til at reducere kløften mellem de udfordrede elever og resten af klassen (ibid.) Netop denne forskningsmæssige antagelse har dannet grundlag for vores forskningsprojekt ”Filosofi med børn i et inklusionsperspektiv”, hvor vi undersøger filosofiens inklusionspotentiale i skolen med fokus på elevernes oplevelse af psykisk, social og faglig inklusion i filosofiundervisningen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2131/12/21

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • inclusion