Filosofiske dialoger som vej til livlig deltagelse og inkluderende klasserum

Project Details

Description

Dette forskningsprojekt undersøger, hvilke potentialer filosofiske dialoger har i et klasserum i forhold til at understøtte inklusion, deltagelse og trivsel.
Projektet betoner filosofi som fællesskabende didaktik samt det inkluderende potentiale som filosofiske dialoger har i skolen. I projektet arbejdes der tillige med demokratisk dannelse som en fællesskabende indsats i arbejdet med de filosofiske dialoger. Der er her fokus på, at eleverne lærer at indgå i et respektfuldt, kritisk-konstruktivt demokratisk samtalefællesskab på tværs af forskelligheder og hvor værdien af klassens diversitet betones i undersøgelsen af den fælles sag.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2431/01/24

Keywords

  • public school