Flersproglige læsninger og erfaringer med multilingvale digte i danskfaget

Project Details

Description

I 2020 viste et forskningsprojekt (Mansour, 2020), at elever i deres læsninger af multikulturel litteratur anvendte deres flersproglige ressourcer i analyse og fortolkningsarbejdet i dansk. Det var således et af projektets anbefalinger, at danskfaget tager ansvar for og arbejder mere målrettet og inkluderende med flersprogede og multikulturelle tekster tilsvarende til elevernes baggrunde, ressourcer og interesser.

Denne udfordring tager dette projekt op. Projektet tager afsæt i digtet ”Un idioma sin fronteras” af Peter Wessel (2003) - en tekst, der består af flere sprog, som fletter sig ind i hinanden og sætter spørgsmålstegn ved sprogenes grænser (Jacobsen, 2021). Projektet tager udgangspunkt i dette digt samt lignende poetiske tekster og har til hensigt at vise didaktiske greb, som kan bibringe fler-sproglige og flerkulturelle læsninger og fortolkninger af flersprogede tekster i danskfaget, som en base for autentiske samtaler om sprog, kultur og identitet.
Projektet undersøger følgende forskningsspørgsmål: Hvordan kan danskfaget arbejde med multilingvale digte med henblik på at fremme læsninger på fremmedsprog ved at inddrage flersproglige erfaringer?

I projektet gennemføres et aktionsorienteret forløb med multilingvale digte i en 8. klasse og i en 9. klasse på to forskellige skoler. Forløbet består af multilingvale digte og dertilhørende multikulturelle litteraturopgaver, der åbner for flersproglige læsninger, erfaringer og flersproglig opmærksomhed. Empirien i projektet består af nuanceret datamateriale: Strukturerede og ustrukturerede observationer af eleverne arbejde med digtene, lydoptagelser og noter af samtaler og plenum-samtaler, elevprodukter/elevdigte samt elev- og lærerinterviews.

Der samarbejdes med to dansk- og fremmedsprogslærere fra Fjerritslevskole (i Fjerritslev) og Sønderlandsskolen (i Holstebro).
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2131/12/21

Collaborative partners

  • Sønderlandsskolen (lead)
  • Fjerritslev Skole

Keywords

  • schools, courses and institutions