Flipped Learning: En syddansk professionsdidaktik v. Hildegunn Johannesen, Roland Hachmann og Peter Holmboe

Project Details

Description

Flipped learning er en pædagogisk og didaktisk tilgang til undervisning og læring, som intenderer et dynamisk læringsfællesskab, hvor tiden, lærere og elever bruger sammen, handler om, at understøtte elevernes læringsprocesser og samarbejdskompetencer og herved styrke den enkelte elevs faglige udvikling. Lærerens opgave bliver i langt højere grad at guide, vejlede og stilladsere elevernes læreprocesser og sørge for at skabe sammenhæng mellem elevernes forforståelse for emnet som præsenteres udenfor klasserummet og den didaktik, der foregår i et ”det nye” læringsrum, hvor tiden til lærer-elevinteraktion i klasserummet så at sige forøges. Flipped Learning berører således tre aspekter: Elevernes forforståelse, pædagogisk-didaktisk tilgang til læring og organisering af elevernes læringsrum.
Som en del af Flipped Learning projektet er det aftalt at der med bidrag fra projektdeltagerne, udarbejdes en antologi, der belyser forskellige perspektiver af Flipped-begrebet som et didaktisk, mediepædagogisk og læringsmetodisk greb i en professionskontekst.
StatusFinished
Effective start/end date15/08/1530/12/16

Keywords

  • it
  • innovative teaching
  • blended learning
  • action research
  • web 2.0 virtual learning
  • action learning