Fokus på Inddragelse og Effekt med FIT i Familieafdelingen

  Project Details

  Description

  Der udarbejdes en manual for brugen af Feedback Informed Treatment, som er et effekt- og procesmålingsredskab i myndighedsarbejdet i familieafdelinger, der inkluderer eksemplarisk filmmateriale.

  Projekt Fokus på Inddragelse og Effekt med FIT i Familieafdelingen er et banebrydende eksperiment, der går på at regulere myndighedsarbejde på familieområdet på en ny måde til gavn for udsatte børn, unge og deres forældre.

  Projektet er en del af Social- og Indenrigsministeriets frikommuneforsøg. Gladsaxe kommune har søgt fritagelse fra visse regler mod til gengæld at udvikle en ny måde at arbejde på. Projektet går ud på at udvikle metoden i samarbejde med Gladsaxe kommune og gøre metoden tilgængelige, så den kan anvendes i myndighedssammenhænge i alle danske kommuner.
  Om projektet og resultater

  Projektet vil foregå i et samarbejde mellem ildsjæle fra Gladsaxe kommune og Institut for Socialt Arbejde ved Professionshøjskolen Metropol. FIT står får Feedback Informed Treatment og er en metode, der handler om brug af løbende effekt og procesmåling, som en del af en psykosocial intervention.

  Implementeringen af FIT i Gladsaxe kommunes familieafdeling foregår med hjælp fra to interne udviklingskonsulenter, som er FIT-superbrugere og erfarne eksterne FIT-konsulenter. Metropols rolle bliver at følge, dokumentere og informere denne proces med særlig vægt på myndighedsaspektet og udarbejdelse af en manual for brugen af FIT i myndighedsarbejde.

  Derudover vil projektet lave en systematisk review af litteratur om implementering af løbende proces og effektmåling i psykosociale interventioner. Gennem dette projektet kommer vi meget tæt på en ny praksis på myndighedsarbejde og vil kunne gøre denne praksis synlig, ikke blot for andre kommuner, men også for vores studerende på
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/1705/07/23

  Collaborative partners

  • Metropol EVU (lead)
  • Gladsaxe Kommune

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.