Folkeskolen er for alle 2014-2015, Roskilde Kommune

Project Details

Description

Formålet er at udvikle faglige og sociale læringsfællesskaber, hvor det enkelte barns læreproces kontinuerligt er i fokus. Fundamentet er en videreudvikling af den professionelle samarbejdskultur, hvor lærere og pædagoger forholder sig analytisk til teamets inklusions- og undervisningspraksis. Aktionslæringsmodellen (AL) rammesætter kompetenceudviklingsindsatsen, som på kort sigt udvikler de nødvendige pædagogiske og faglige kompetencer i forhold til at håndtere de ofte modsatrettede fordringer, der kan identificeres i inklusionsbestræbelserne, og som på længere sigt sikrer skolerne som organisationer, der er i stand til løbende at udvikle undervisningen, så den kan rumme alle elever.
StatusFinished
Effective start/end date02/06/1401/07/15

Collaborative partners

  • (lead)
  • Roskilde Kommune (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.