"Football as a way of fostering social role models and intercultural dialogue"

  • Klausen, Bodil (Co-researcher)
  • Simonsen, Jens Norup (Co-researcher)
  • Wellendorf, Peter Nielsen (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektet er et resultat af et partnerskab og samarbejde mellem Pædagoguddannelsen i Gedved, Fodboldklubberne AC Horsens og West Ham UFC og University of East London. Via en udveksling af unge fodboldtrænere fra London (West Ham) og Horsens, ønskede vi at bringe mere fokus på det at være rollemodel for børn, ung til ung læring mellem unge med forskellig social, religiøs eller anden etnisk baggrund, samt interkulturel dialog.
Med fodbolden som fælles udgangspunkt gennemgik de unge fra England og Danmark et koncentreret forløb med fokus på planlægning/udførelse af træningspas for børn med forskellig baggrund, undervsining i pædagogiske principper samt hvad er en rollemodel.
I programmet indgik bl.a. flg. aktiviteter: privat indkvartering, gruppearbejde, logbogskrivning, planlægning af træningssessioner, træneropgaver i lokale fodboldklubber, fælles tur til Århus og Gellerup, diskussion af begrebet rollemodel, planlægning af fodboldskole for 2 grupper børn. Den første gruppe (ca. 30) fra ghetto-området Sundparken i Horsens - antal, alder og køn ukendt på forhånd. Disse børn var i forskellige aldre og ikke vant til at spille fodbold i foreninger. Den anden gruppe ca. 100 børn var inviteret fra lokale fodboldklubber, og de var alle på samme alderstrin.
StatusFinished
Effective start/end date07/09/0930/11/09

Keywords

  • community

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.