Project Details

Description

Beskrivelse: Forandringsrejser består af en EVU-del (Efteruddannelsesforløb for pædagoger i dagtilbud), som handler om legefacilitering i teori og praksis og en forskningsdel (Forandringsrejser – Komparativt studie). ”Forandringsrejser i EVU-perspektiv” skal sikre samspil og vidensdeling mellem de to projektdele, samt bidrage til nye samarbejdsformer mellem FoU og EVU.
Kontaktpersoner: Dennis Astrup Holand, Randi Andersen
StatusNot started