Forbedret udnyttelse af akkumuleringstanke i solvarmeanlæg ved anvendelse af vejrprognoser

Project Details

Description

Projektet skal undersøge mulighederne for at forbedre udnyttelsen af solvarmeproduktion for Brædstrup Fjernvarme gennem optimering af lagring i akkumuleringstankene. Det forventes at lagringen kan optimeres gennem anvendelser af prognoser for vejrdata. Projektet baserer sig på driftserfaringer og data fra Brædstrup Fjernvarmes solvarme pilotprojekt.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1401/09/16

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Brædstrup Fjernvarme AMBA (Project partner)
  • Arcon Solar (Project partner)