Forbedret udnyttelse af akkumuleringstanke i solvarmeanlæg ved anvendelse af vejrprognoser

    Project Details

    Description

    Projektet skal undersøge mulighederne for at forbedre udnyttelsen af solvarmeproduktion for Brædstrup Fjernvarme gennem optimering af lagring i akkumuleringstankene. Det forventes at lagringen kan optimeres gennem anvendelser af prognoser for vejrdata. Projektet baserer sig på driftserfaringer og data fra Brædstrup Fjernvarmes solvarme pilotprojekt.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/11/1401/09/16