Project Details

Description

Den samlede sektor af professionshøjskoler i Danmark indgik i efteråret 2018 en partnerskabsaftale med STUK om de 27 nye FGU institutionernes kompetenceudvikling. Formålet er at udvikle et samlet kompetence løft for FGU-lærere og ledere, som skal bidrage til at skabe en fælles kultur og professionsidentitet, der understøtter realiseringen af uddannelsens formål. Opgaven har omfattet 3 delopgaver. 1) Udfoldelse og konkretisering af det didaktiske grundlag for FGU. 2) Udvikling af kompetenceudviklingsforløb for institutioner og ledere fra 2020. 3) Særlige kompetenceudviklingsforløb for ledere og institutioner i 2019.

Key findings

Beskrivelse og konkretisering af de 15 didaktiske principper,
Udvikling og beskrivelse af seks kompetenceudviklingsforløb for 2020:tema 1: prøver og progression, tema 2: Samarbejde og kultur. Tema 3: Praksis og produktion, Tema 4: Relationer og samarbejde. Tema 5: Særlige behov og sprog. Tema 6: Tilrettelæggelse og differentiering samt ledelsesforløb 2020.
Udvikling og beskrivelse af Ledelsesforløb 2019 og det institutionsrettede forløb.
Short titleFGU projekt 2018 - 2020
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/20

Collaborative partners

  • Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet STUK
  • University College Copenhagen (lead)
  • UCL University College
  • University College of Nothern Denmark
  • University College South Denmark
  • University College Absalon

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.